Decoprintit Oy:n tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Decoprintit Oy
Vetoporontie 1, 90650 Oulu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Decoprintit Oy / Elise Hänninen
Vetoporontie 1, 90650 Oulu
040 565 7265
elise@decoprintit.fi

2. Rekisteröidyt
Decoprintit Oy:n asiakkaat


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeella kysytty lupa markkinointiin)
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero

- syntymäaika, ei pakollinen

-Yrityksen nimi ja y-tunnus

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista / kuvatiedostot

KORTTIMAKSUJEN TIEDOT
Mikäli asiakas maksaa ostoksensa korttimaksuna, kortin tietoja ei missään vaiheessa tallenneta Decoprintit Oy:n rekistereihin eikä palvelimelle. Maksutietojen antaminen tapahtuu Luottokunnan maksupalvelussa suojatussa ympäristössä. Decoprintit Oy:ssä ei nähdä maksukorttien tietoja.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen elise@decoprintit.fi
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen edellä mainituilla tavoilla, jolloin asiakkaan tiedot poistetaan pysyvästi rekisteristä, ilmoittamalla siitä Decoprintit Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse asiakaspalvelu(at)decoprintit.fi. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yht...

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta iltseltään asiakassuhteen syntyessä tai verkkolomakkeen kautta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Luovutamme yrityksen tietoja: Tuotteiden toimitukset Posti Oyj ja Oy Matkahuolto Ab, Tilitoimisto TK Tili ja Laskenta Oy:n, Verkkokaupan pohjan tarjoavan Pulse 247 Oy:n ja verkkolaskutusta tarjoavan Maventa Oy:n ja käyttöön. Yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

7. Käsittelyn kesto
• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
• Tilatusta tuotteesta riippuen kuvamateriaalia voidaan säilyttää normaalia (1kk) pitempään mahdollista lisätilausta varten. Esim. yritykset, yhdistykset jne. sekä asiakkaat, jotka ovat tilanneet puutauluja, kuvakaakeleita tms.tuotteita.
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisen lähettämämme markkinointisähköpostiin vastaamalla.


8. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät Rekisterin pitäjä Decoprintit Oy:n Elise Hänninen ja Decoprintit Oy:n IT-tuki Arto Hänninen.
Vaadittavat asiakastiedot ulkoistettujen työtehtävien vaatimusten mukaisesti : Tuotteiden toimitukset Posti Oyj ja Oy Matkahuolto Ab, Kirjanpito Tilitoimisto TK Tili ja Laskenta Oy Antti Kuivasmäki ja Verkkolaskutus Maventa Oy.
• MyCashflow verkkokaupan tietokanta sisältää kaiken asiakkaan verkkokaupassa olevan tiedon. Rekisterinpitäjällä on pääsy tietokantaan ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Rekisterinpitäjä Pulse 247 Oy:n vastaava yhteyshenkilö Miska Närhi Puh. 020 741 9173

• Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

Takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Evästeiden- ja suostumustenhallinta

Välttämättömiksi evästeiksi luokitellaan evästeenhallinnan käyttöönoton yhteydessä aina oletuksena tietyt evästeet, joiden käyttöä käyttäjä ei voi hylätä. Niistä ensimmäinen on MyCashflow’n oma eväste (MCFS) kävijän istuntoon liittyen, jotta esimerkiksi kaupan tärkeimmät toiminnot, kuten ostoskori toimivat oikein.

Toinen välttämättömäksi luokiteltu eväste on Googlen reCAPTCHA-toiminnon eväste (_GRECAPTCHA). reCAPTCHA-palvelu auttaa suojaamaan verkkosivustoja roskasisällöiltä sekä sivustojen väärinkäytöltä. Perusteena evästeen luokittelemisesta välttämättömiin on, että MyCashflow’lla on velvollisuus pyrkiä estämään roskasisällön lähettäminen esimerkiksi verkkokaupan lomakkeiden kautta.

On myös mahdollista luokitella ReCAPTHCA-palvelun eväste kauppaan valinnaiseksi toiminnalliseksi evästeeksi CookieFirst-palvelun asetusten kautta. Tällöin tulee kuitenkin huomioida, että mikäli kaupan käyttäjä ei hyväksy toiminnallisia evästeitä, eivät esimerkiksi seuraavat toiminnot toimi kaupassa kyseisellä käyttäjällä:

  • Asiakastilin luonti verkkokauppaan
  • Kanta-asiakkaaksi rekisteröityminen
  • Uuden salasanan pyyntö asiakastilille
  • Viestin lähettäminen yhteydenottolomakkeen kautta
  • Uutiskirjelistalle liittyminen
  • Ostoskorin jakaminen

Lisäksi välttämättömäksi evästeeksi luokitellaan CookieFirst-kyselyn eväste, jotta suostumustiedot voidaan käsitellä verkkokaupassa.

Mikäli tarvitsette joskus lokitietoja asiakkaidenne antamistä suostumuksista evästeihin liittyen, niin voimme erikseen kysyttäessä toimittaa teille CSV-muotoisen lokitiedon halutulta aikaväliltä.


Yrityksen tiedot voi tarkistaa virallisista rekistereistä www.ytj.fi